Особливості складання довіреності

У житті кожної людини може статися так, що вона з якоїсь причини не може з'явитися в установу та забрати свої документи. У такому разі громадянин має право оформити довіреність на свого друга, родича або знайомого, щоб той зміг отримати документ замість нього.

Не існує точного й обов'язкового зразка для складання та оформлення довіреності. Довіреність на документи не обов'язково засвідчувати в нотаріуса, досить правильно її оформити та внести всю необхідну інформацію, а саме:

  • П.І.Б. і паспортні дані того громадянина, який оформляє документ;
  • П.І.Б. і паспортні дані того громадянина, на якого оформляється документ;
  • дата та місце написання (вказівка дати складання є однією з головних умов чинності);
  • для організацій – указати свої реквізити та повне найменування;
  • перерахування всіх дій, які має вчинювати довірена людина – представництво інтересів, одержання документів (указати, яких саме), право підпису тощо;
  • найменування організації, особи або установи, звідки слід забрати документи;
  • підписи обох сторін.

Довіреність складається в письмовій формі, і довіритель обов'язково має поставити під документом свій підпис.


Що ще треба знати: нюанси під час складання довіреності

Засвідчення в нотаріуса: треба чи ні?

Законодавство не вимагає обов'язкового оформлення документа в нотаріуса. Але в деяких випадках засвідчення довіреності на документи виправдане: якщо немає впевненості в правильному заповненні документа або довіритель перебуває в іншій місцевості (місті або навіть країні), то краще скористатися допомогою необхідного професіонала. Через помилки в складанні документ може бути визнаний нечинним.

Також довіреність засвідчується в нотаріуса у разі, якщо організація довіряє довіреній особі ведення будь-яких угод або підписання договорів від імені компанії.


Довіреність на декілька осіб

У тому разі, якщо довіреність на документи складається відразу на декілька осіб, то можна вказати дані всіх представників в одному документі або скласти окремий документ для кожної особи.

Також довіреність може містити в собі вказівку на передоручення – довірена особа може доручити виконання довіреності третій особі, зазначеній в документі, повідомивши водночас довірителя. Якщо довіритель із якоїсь причини не одержав повідомлення про зміну представника, то довірена особа буде відповідати за дії нового виконавця як за свої власні.


Від юридичної особи

Довіреність від юридичної особи має засвідчуватися головою компанії або організації – на такому документі обов'язково має стояти підпис керівника та офіційна печатка організації. Документ також може заповнюватися уповноваженою особою організації.


Строк

Максимальний термін дії довіреності дорівнює трьом рокам. Строк довіреності можна вказати наприкінці окремим пунктом, але він не має перевищувати трирічний період. Документ без вказівки точного часу діє впродовж одного року.


Надання документів

Під час надання довіреності представник повинен мати при собі документ, що засвідчує його особу (паспорт, права водія тощо). Можуть знадобитися відомості ІПН, так що цей документ краще теж мати при собі.

Довіреність може бути як на руках представника, так і в установі, в якій документ буде використовуватися. Уповноважена особа цієї установи має право перевірити особу представника й зробити відповідну позначку в довіреності.